• Giờ Sự Kiện

Thông Tin - Máy Chủ

Phục Hưng

Phiên Bản Season 2.0 . Nói Không hút máu game thủ,đồ đạc trong game giá trị cao,hệ thống event phong phú đa dạng

Alpha Test: 19h00 22/12/2023 - Open Beta: 19h00 23/12/2023

Thông Tin Server

 • Exp: 50x
 • Tỉ lệ Drop : 10%
 • Phiên bản : Season 2.0 Classic
 • GHRS: 5 lần/ngày
 • Giới Hạn: 4 Tài Khoảng / 1 PC
 • Đồ, Wing: Wing 2, Item 380
 • Công Hưỡng: Max 2 Options
 • Antihack: Shark
 • Tặng Bùa, Gấu, , 5 Ngày
 • Có Xóa Tài Khoảng Khi Open
 • Alpha Test: 22/12/2023
 • Open Beta: 23/12/2023
 • Tạo Nhân Vật : Level 400 - 5k Point - Rs 0 - Zen 2 Tr
 • Tạo Guild : Cần 400 Level

Lộ Trình Thả Boss Server Thần Long

Thời gian Sự Kiên / Thả Boss Vật Phẩm Rơi Sub
Mở Khi Open Boss Vàng Boss Kundun 1->5 Sub 2-3-4
Mở Khi Open Siêu boss hoàng Kim Item Exl Cao Cấp Sub 4
Mở Khi Open Erohim Ring Pent - Sừng Gãy - Ngọc Luck Sub 4
Mở Khi Open rông đỏ Ngọc Sub 2-3
khi Open KunDun Item Thần - Đá Hộ Mệnh Sub 4

Thông tin Lệnh/Phím Tắt Cũa Server

 • Lệnh Tẩy Điểm All : /taydiem
 • Lệnh Tẩy Điểm Cột : /tayagi.....vv
 • Lệnh Xoá Đồ : /xoado
 • Lệnh Pt Pass : /setpass
 • Cài Đặt Auto : Phím Z
 • Bật Tắt Auto : HOME
 • Auto Reset : Phím F4
 • Camera3D : Phím F10
 • Ngân Hàng Ngọc : Phím J
 • Bảng Sự Kiện : Phím H
 • Ẩn Người Chơi : Phím K
 • Bật Tắt Logo : Phím Ins

Lộ Trình Phát Triển Cũa Server Phục Hưng

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Sub
Mở Khi Open Mở Xoay Đồ Golbin, Đổi Đồ Exl Nhận Wc Sub 1
Mở Khi Open Xoay Đồ +11 Sub 1
Mở Khi Open Chiến Mã,Quạ Tinh Sub 2-3-4
Sau 15 Ngày Open Drop Đá Nguyên Thủy Sub 2-3-4
Sau 20 Ngày Open Mở Item Cấp 6 Sub 1-4
Sau 20 Ngày Open Long Vũ Sub 2-4
Sau 30 Ngày Open Mở Item Cấp 7 Sub 1-4
Sau 40 Ngày Open Mở Vũ Khí Rồng Sub 1-4
Sau 40 Ngày Open Mở Cộng Hưỡng Sub 1
Sau 50 Ngày Open Mở Sói tấn công + phòng Thủ Sub 1
Sau 50 Ngày Open Xoay Đồ +13 Sub 1
Sau 60 Ngày Open Mở Item 380 Sub 1-4
Sau 60 Ngày Open Drop Đá Hộ Mệnh Sub 1-4

Thông Tin Drop Cũa Server

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Drop Linh Hồn Chiến Mã
Quạ Tinh
Train tại: Map Stadium Sub 2-4
Drop Ngọc Train tại: Map Stadium Sub: 2-4
Drop Đồ Exl Train tại: Map Stadium Sub: 2-4
Drop Đá nguyên thủy Train tại: Map Kunturu Code Sub: 2-4
Drop Ngọc Train tại: All các Map Sub 2-4
Drop Long Vũ Train tại: Map Icarus Sub 2-4
Drop Đá Hộ Mệnh Train tại: Map Kalima 7 Sub 2-4

Alpha Test: 19h00 ngày 22/12/2023 - Open Beta: 19h00 ngày 23/12/2023

Hệ thống sự kiện trong Game

Sự Kiện Đua Top Alpha Test !

Đua Top Reset Alpha Test !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 19h00 22/12/2023 ~ Kết Thúc 11h59p ngày 23/12/2023

Thông Tin Đua Top Reset Alpha Test!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

100.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Alpha Test !

Đua Top Pcponit Alpha Test !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 19h00 22/12/2023 ~ Kết Thúc 11h59p ngày 22/12/2023

Thông Tin Đua Top Pcpoint Alpha Test! (Boss)
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

100.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Open !

Đua Top Reset Open 3 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 19h00 ngày 23/12/2023 ~ Đến Hết 23h59 ngày 25/12/2023

Thông Tin Đua Top Reset Open 3 Ngày!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin
10 Ngọc Ước Nguyện
10 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

100.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Open !

Đua Top Reset Open 10 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 19h00 Ngày 23/12/2023 ~ Đến Hết 23h590 Ngày 02/01/2024

Thông Tin Đua Top Reset 30 Ngày Open!
 • Thể Lệ : Trong 10 ngày diễn ra sự kiện Các anh hùng có Reset cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có Reset cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Chú Ý : Người chơi có reset cuối sớm nhất và đủ 400 level thì sẽ được tính Tóp 1 và chốt Top ngay tại thời điểm đó.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Wing cấp 1 + 11 - Luck
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Wing cấp 1 + 9 - Luck
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
300.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà


Sự Kiện Đua Top Open !

Đua Top Thỏ Ngọc Open 7 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 19h00 ngày 23/12/2023 ~ Đến Hết 23h59 ngày 30/12/2023

Thông Tin Đua Top Thỏ Ngọc Open 7 Ngày!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Điểm cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có điểm cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin
10 Ngọc Ước Nguyện
10 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

100.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Open !

Đua Top Mùa Hè Open 7 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt đầu 19h00 ngày 23/12/2023 ~ Đến Hết 23h59 ngày 30/12/2023

Thông Tin Đua Top Mùa Hè Open 7 Ngày!
 • Thể Lệ : Các anh hùng có Điểm cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội dung: Sau khi kết thúc thời gian sự kiện. Hệ thống sẽ ghi nhận 3 nhân vật có điểm cao nhất ở BXH ALL để trao phần thưởng.

 • Lưu ý: Mổi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhầm công bằng cho tất cả

TOP 1

500.000 Wcoin
10 Ngọc Ước Nguyện
10 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

300.000 Wcoin

TOP 2 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

100.000 Wcoin

TOP 3 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Pcpoint !

Đua Top PcPoint Cá Nhân 15 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 19H00 Ngày23/12/2023 ~ Đến Hết 12h00 ngày 07/01/2024

Thông Tin Đua Top PcPoint Cá Nhân (Săn Boss)!
 • Thể Lệ: Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm PCPoint cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung: Mổi loại Boss vàng sẽ có điểm Pcpoint khác nhau từ 2~10 điểm.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có PCPoint cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa mình tại trang chủ

 • Chú Ý: Mỗi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhằm công bằng cho tất cả

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Set Đồ Cấp 5 + 10 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Set Đồ Cấp 4 + 9 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Set Đồ Cấp 4 + 0 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà


Sự Kiện Đua Top Bang Hội !

Ðua Top Bang Hội Pcpoint 15 Ngày

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 19H00 Ngày 23/12/2023 ~ Đến Hết 23H00 Ngày 07/01/2024

Thông Tin Ðua Top Bang Hội Pcpoint!
 • Thể Lệ:Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm PCPoint cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung:Mổi loại Boss vàng sẽ có điểm Pcpoint khác nhau từ 2~10 điểm.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp bang hội có PCPoint cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa bang hội tại trang chủ

 • Chú Ý:Giải thưởng sẽ được trao cho chủ Guild sau khi kết thúc sự kiện

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

2.000.000 Wcoin
100 Ngọc Ước Nguyện
100 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 2

1.000.000 Wcoin
50 Ngọc Ước Nguyện
50 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

TOP 3

500.000 Wcoin
20 Ngọc Ước Nguyện
20 Ngọc Tâm Linh

TOP 1 BXH
Liên Hệ Fanpage Nhận Quà

Sự Kiện Đua Top Blood Castle 7 !

Đua Top Blood Castle 7 20 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 20h00 Ngày 23/12/2023 ~ Đến Hết 23h59 Ngày 12/01/2024

Thông Tin Đua Top Blood Castle 7!
 • Thể Lệ: Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm Blood Castle cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có điểm Blood Castle cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa mình tại trang chủ

 • Chú Ý: Mỗi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhằm công bằng cho tất cả

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Cây Vũ Khí Cấp 6 + 11 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
1 Cây Vũ Khí Cấp 5 + 9 - Luck - 1 Option tự chọn
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
500.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà


Sự Kiện Đua Top Devil Square 7 !

Đua Top Devil Square 7 20 Ngày !

Thời gian sự kiện: Bắt Đầu 20h00 Ngày 10/12/2023 ~ Đến Hết 12h00 Ngày 30/12/2023

Thông Tin Đua Top Devil Square 7!
 • Thể Lệ: Trong 15 ngày diễn ra sự kiện. 3 Anh hùng có số điểm Blood Castle cao nhất trong thời gian sự kiện sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

 • Nội Dung:Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có điểm Blood Castle cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu

 • Nội Dung:Tất cả người chơi có thể theo dõi điển cũa mình tại trang chủ

 • Chú Ý: Mỗi IP chỉ nhận 1 TOP. Nếu trùng sẽ tính IP tiếp theo. Nhằm công bằng cho tất cả

 • Chú Ý:Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP Phần thưởng Ghi chú
3 Lông Vũ - 1.000.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
2 Lông Vũ - 500.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà
300.000 Wcoin
Chụp Hình Liên Hệ Fanpage Nhận Quà